فایل کامل(پایان نامه ماهيت محاربه در فقه مذاهب خمسه)

تحقیق ماهيت محاربه,دانلود تحقیق فقه,کار تحقیقی حقوق محارب,دانلود پروژه فقه مذاهب خمسه,تحقیق پیرامون فقه مذاهب خمسه,دانلود پایان نامه فقه,پایان نامه علوم اسلامی,پروژه رشته فقه,دانلود تحقیق رشته فقه,خرید تحقیق,خرید پروژه,تحقیق پیرامون ماهيتپایان نامه ماهيت محاربه در فقه مذاهب خمسه|39009474|tpw39009474|
به وب سایت دانلود و دریافت فایل های درسی آموزشی خوش آمدید اکنون مشخصات فایل پایان نامه ماهيت محاربه در فقه مذاهب خمسهرا مشاهده می نمایید

چکيده:
اين پايان نامه بعد از بررسی لغوی و ادبی محاربه و ذکر اجمالی ديدگاه فقها شيعه و سنی به ماهيت محاربه از جنبه های مختلف پرداخته است؛ بر اين اساس هر گاه اقدام کسی به محاربه و اعمال زور، سبب ارعاب مردم و سلب امنيت از زندگی و مال و ناموسشان گردد، چنين عملی محاربه و افساد در زمين است و مشمول اطلاق آيه و روايات خواهد بود، چه اينکه غرض اصلی او ارعاب و سلب امنيت مردم باشد و چه اينکه غرض اصلی او مورد ديگری باشد. به طور کلی هر عملی که موجب ارعاب اهالی يک منطقه شود يا به عبارت ديگر هر عملی که بالقوه موجب ارعاب باشد اگر چه که ارعاب به عللی فعليت نيابد؛ از مصاديق محاربه با خدا و پيامبر و سعی در افساد در زمين است .
در بررسی موارد مشابه ـ «بغی» و «تروريسم» ـ پنج فرق ميان محاربه و بغي بيان شده است واز آن جا كه ماهيت جرم محاربه ايجاد اختلال در امنيت عمومی است، پس می تواند بارزترين مصداق آن تروريسم باشد.


فهرست مطالب:
چکيده
مقدمه
فصل اول
کليات
1-1) معناي لغوي محاربه
2-1) محاربه در قرآن كريم
3-1) اصطلاح محاربه از ديدگاه اماميه
4-1) اصطلاح محاربه از ديدگاه اهل سنت
فصل دوم
ماهيت محاربه
1-2) مفاد آيه محاربه
1-1-2) بررسي عنوان محاربه
2-1-2) بررسی عنوان افساد در زمين
1-2-1-2) مراد از افساد در زمين
2-2) جمع ميان دو عنوان محارب ومفسد فى الارض
3-2) آيا افساد فی الارض به تنهايي، موضوع برای جواز حکم قتل مي باشد
4-2) بررسی روايات خاصه درباره موضوع حد محارب
5-2) بررسى مسائل دخيل در تحقق عنوان محاربه
1-5-2) بکار بردن سلاح
2-5-2) تحقق خارجی ترس و ارعاب
3-5-2) قصد قتل يا سرقت
4-5-2) عموميت متعلق محاربه
6-2) ديدگاه علمای اهل سنت در باب محارب
7-2) ديدگاه اهل سنت در باب حکم محارب
1-7-2) قائلان به حبس
2-7-2) قائلان به غير حبس
8-2) محارب در متون حديثي مذاهب اربعه
9-2) آراء برخي از مذاهب در خصوص اشرار و ترساندن
فصل سوم
بررسی جرم محاربه با موارد مشابه
1-3) محاربه و بغی
1-1-3) معناي لغوي بغي
2-1-3) معناي اصطلاحي بغي
3-1-3) ‏بررسی مفهوم محاربه و بغي (جرم سياسي)
4-1-3) نظريات مختلف در مورد بغي ( جرم سياسي )
5-1-3) آيا باغي کسي است که برامام معصوم خروج نمايد
6-1-3) ‏شرايط جنگ با بغات يا مجرمين سياسي
7-1-3) ‏رفتار با اسيران و مجروحين جنگي بغات
8-1-3) تعريف جرم سياسي از نظر حقوقدانان و مقايسه آن با بغی
9-1-3) ‏مزاياي مجرمين سياسي
10-1-3) مقايسه بين محارب و باغی
2-3) محاربه و تروريسم
1-2-3) مفهوم تروريسم
2-2-3) تعاريف گسترده تروريسم
3-2-3) تعريف محدود تروريسم
4-2-3) تعريف تروريسم از نظر ديدگاه هدف و عامل
1-4-2-3) انواع تروريسم از نظر هدف
2-4-2-3) انواع تروريسم از نظر عامل
5-2-3) تعريف حقوقي تروريسم
6-2-3) مقايسه تروريسم و محارب
فصل چهارم
محاربه در قوانين موضوعه ايران
(4-1-1 ركن قانوني
(4-1-2 ركن مادي
(4-1-3 عنصر معنوي
(4-2 ارزيابي انتقادي عملكرد قانونگذار در توسعه مفهوم محاربه
(4-2-1 نقد و ارزيابي كلّي
(4-3 زمينه و انگيزه تعميم احكام محاربه به برخي از جرايم
(4-4 ايرادات ناظر به تعميم حكم محاربه به برخي از جرائم
(4-4-1 از نظر شرع
2-4-4) ديدگاه حقوقي عرفي
5-4) بررسي موردي جرايم در حكم محاربه
1-5-4) جرايم در حكم محاربه در قانون مجازات اسلامي
6-4) بر هم زدن امنيت و ايجاد رعب و وحشت از طريق سرقت مسلحانه و قطع الطريق
7-4) قيام مسلحانه عليه حکومت اسلامی
8-4) براندازي حكومت اسلامي
9-4 ) نامزد تصدي يكي از پستهاي حساس حكومت كودتا
10-4) تشكيل يا اداره دسته يا جمعيت غير قانوني
11-4 ) تحريك نيروهاي خودي به تمرد يا تسليم
12-4) همكاري با دولتهای خارجي متخاصم
13-4) سوء قصد به جان رهبر يا يكي از رؤساي قواي سه گانه و مراجع بزرگ تقليد
14-4) جعل اسكناس و اسناد بانكي به قصد اخلال در نظام كشور
15-4) اجتماع و تباني بر ضد امنيت داخلي يا خارجي كشور
16-4) تظاهر، قدرت نمايي و اقدام عليه آسايش عمومي بوسيله اسلحه
17-4 ) راهزني در راهها و شوارع
18-4) سرقت مسلحانه در شب
19-4) آتش زدن اموال به قصد مقابله با حكومت اسلامي
20-4 ) نهب، غارت و اتلاف اموال با قهر و غلبه
منابع

این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع با فرمت docx(قابل ویرایش) در اختیار شما قرار می گیرد.
تعداد صفحات:270مطالب دیگر:
🔑تحقیق درباره شمشیر دولبه گاز اوزون🔑تحقیق درباره شمه ‏اى از فضايل خديجه 🔑تحقیق درباره شهادت امام جعفر صادق🔑تحقیق درباره شهادت آيت الله سيد عبدالحسين دستغيب🔑تحقیق درباره شهرك يا آتي شهر🔑تحقیق درباره شهید سید ابراهیم موسوی🔑تحقیق درباره شوري خاك🔑تحقیق درباره شیر و تولیدات شیری🔑پاورپوینت درباره ترمومتر (دماسنج) ديجيتال🔑پاورپوینت درباره ترويج الگوي مصرف در رسانه🔑پاورپوینت درباره تطبیق ده ویژگی اقتصاد مقاومتی و برونسپاری🔑پاورپوینت درباره تکنیک های پیشرفته شمارش🔑پاورپوینت درباره تیتانیم🔑پاورپوینت درباره جشنواره جابربن حیان🔑پاورپوینت درباره جمعيت شناسي🔑دانلود پاورپوینت درباره جوانه🔑پاورپوینت درباره چگونه خبر بد را به والدين بدهیم🔑پاورپوینت درباره حسابداری تحقیق و توسعه🔑پاورپوینت درباره خدمات متقابل ايران واسلام🔑پاورپوینت درباره حقوق بيمار🔑پاورپوینت درباره خانواده درمانی🔑پاورپوینت درباره داده های ساختمان زمین شناسی🔑جزوه کامل فیزیک یازدهم + نمونه سوالات طبقه بندی شده امتحانات نهایی( رشته ریاضی فیزیک 237 صفحه)🔑پاورپوینت درباره درآمد عملیاتی🔑پاورپوینت درباره درس نظام بهداشتی و درمانی تطبیقی (معرفی ابعاد مختلف کشور کره ی جنوبی)